خبر رسید که عید سعید می‌آید 

بیا که در دل ما با تو عید می‌آید 

بدون تو رمضان رفت با چه رویی باز بدون روی تو ماهی جدید می‌آید 

ازاین حسینیه تا آسمان صدای دلی که در هوای تو سی شب تپید می آید 

مرور میکنم این سالنامه را پس کی زمان وصل تو در سر رسید می‌آید 

آنچه که میخواستی شدم یا نه 

نگاه کن به نظر که بعید می‌آید 
مطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش