علی بیا به برم، که راهی سفرم

خدا نگهدار علی خدانگهدار

می طلبم ز خدا، سلامتی تو را  

خدا نگهدار علی خدا نگهدار

شکسته بالم، کن نظر به حالم

رفتنیم من، کن علی حلالم

ای رهبر مظلوم من ای شمع وجودم

نذر تو جوانی من و بود و نبودم

دار و ندارعلی، یاور و یارعلی

فاطمه جانم خانم فاطمه جانم

بانوی خانه مرو یار یگانه مرو

فاطمه جانم خانم فاطمه جانم

همسفر من، بشکسته پرمن

سنگ صبورم سینه سپر من

ای دلخوشیم هم نفسم نور دوعینم

حالا مرو زود است بمان جان حسینم

عشق تو حاصل من، اشک تو قاتل من

خدا نگهدارعلی خدا نگهدار

به دختر در محنم، سپرده ام کفنم

خدا نگهدارعلی خدا نگهدار

شبانه بردار، تابوت من زار

تا که نگردد، قاتلم خبردار

من می روم و هست تو را غربت حاکی 

گوشواره و مسمار در و چادر خاکی

ای همه هست علی، قوت دست علی

فاطمه جانم خانم فاطمه جانم

با خبر از المم، هلال شام غمم

فاطمه جانم خانم فاطمه جانم

ای گل نازم، ای سوز و گدازم

عشق و امیدم، من بی تو چه سازم

تنهاتراز اینم مکن ای روح و روانم

حرفی نزن از غسل و کفن یار جوانممطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش