سازش تو هرجایی خوب نیست اولیای خدا هم همینجور بودند حتی اگر میبینید امام حسن مجتبی(ع) صلح کردمعناش موافقت با معاویه نبوده امام مجتبی (ع) به تعبیر زیبایی که مقام معظم رهبری داشتند این یک نرمش قهرمانانه بود نه ذلیلانهمطالب مرتبط

حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش