گناهان آلودگی هاییست که چون طبیعت و فطرت انسان ها پاکه گناه رو پس می زنند خداوند ساختار طبیعت انسان هارو پاکی قرار دادندمطالب مرتبط

گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش
حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش