همونجوری که هر خیری از پیغمبراکرم(ص)به عالم می رسه و ازحضرت زهرا(س)که ادامه ی وجود پیغمبراکرم(ص)می رسه از این طرف هرکس که بخواد با قرآن وعترت متصل بشه از کانال حضرت زهرا(س)استمطالب مرتبط

آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش