گل نرگس جوونه زد

حسین سیب سرخی

بیشتر

گل نرگس جوونه زد
میون باغ فاطمی
حک شده توی آسمون ماه زیبای قائمی
جوونه زده شاخه ی امید
دل همه تو سینه ها تپید
کوچه ها گرفته بوی خدمطالب مرتبط