گل نرگس جوونه زد
میون باغ فاطمی
حک شده توی آسمون ماه زیبای قائمی
جوونه زده شاخه ی امید
دل همه تو سینه ها تپید
کوچه ها گرفته بوی خدمطالب مرتبط

عالم همه قطره‌ و تویی دریا
عالم همه قطره‌ و تویی دریا

یک شنبه, 21 آبان 1402

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش