سنگ هم باشم نگاه تو مرا در میکند

لطف تو هر طیبی را عاقبت حر میکند 

زمزم و کوثر میان چشم من جوشیده است 

پس گلاب این گل پژمرده را کر میکند 

رزق چشمم کربلا را دیدن است اما فراق 

نان چشمان مرا هر بار آجر میکند 

یک سلام از پشت بام خانه دادم فطرست 

جای خالی مرا در کربلا پر میکندمطالب مرتبط

حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
عالم همه قطره‌ و تویی دریا
عالم همه قطره‌ و تویی دریا

یک شنبه, 21 آبان 1402

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش