وصلی الله علیها زینب

حسین سیب سرخی

بیشتر

 

و صلی الله علیها زینب

مثال مولا سر و پا زینب

خدای صبر شکیبا زینب

تا روز محشر مدد یا زینب

سر انقلاب مظهر حجاب الگوی رباب جانم عقیله

واجب السلام آخر کلام جانم عقیله

در ضریحت شرف عرش معلا داری

آنچه خوبان دارند تو یک جا داری

مدد یازینب مدد یازینب....

تو اعلایی و معلا ز هر ناپاکی مبرا زینب

کریم الله مسیحا زینب تمام زهرا به مولا زینب

علوی مدار فاطمی تبار تیغ ذوالفقاره جانم عقیله

فیض مستدام حیدری کلام حسنی مرام جانم عقیله

عصمت اللهی ارث از خود زهرا داری

آنچه همه خوبان همه دارند تو یکجا داری

مدد یا زینب مدد یا زینب ....مطالب مرتبط