برمیگرده گل بهار


سر میشه آخر انتظار


بر میگرده آخر یه روز سر قرار


رسوا میشه دل خراب


برمیگرده ابوتراب


برمیگرده با تیغ ذوالفقار


بیا بیا معجزه کن بگو اب المهدی تا زنده شم


بیا که من دولت پاینده بشم
مطالب مرتبط

یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش