فقط نه امشب که میلادشه

یه عمره  این دل همش یادشه

توسلم باز به اجدادشه 

شاید همین جمعه میعادشه

وقتی میاد شیعه نفس میگیره

شمشیر ذوالفقارو دست میگیره

حق باباش علی رو پس میگیره

منتقم کربلا آقا بیا وارث خون خدا  آقا بیا

یوسف زهرا بیا آقا بیا

****

از اسمون موج نورش میاد

با موکب پر غرورش میاد

صدای جشن و سرورش میاد

نوید روز ظهورش میاد

اشوب دل های ما اروم میشه

علی علی تو دنیا مرسوم میشه

مرقد زهرا دیگه معلوم میشه

امید اخر من اقا بیا سایه رو سر من اقا بیا

دعای مادر من اقا بیا

*****

با نورت از چشمامون خواب ببر

با عشقت از دل تب و تاب ببر

یه اسمی از ما تو سرداب ببر

ما رم پایین پای ارباب ببر

قسم به اشک ندبه خونات بیا

به خون ریخته شهیدات بیا

قسم میدم به یا لثارات بیا

تاج سر شیعیان اقا بیا منجی کل جهان اقا بیا

مهدی صاحب زمان اقا بیا


mohjat.net

 مطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش