ریسه می بندن تو بهشت

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

ریسه می بندن تو بهشت

رو نردبون آسمون

.

امشب جراغونی میشه

براش تموم آسمون

.

نوبت عاشقی فرشته هاست

یه نفس دارن براش کل می کشن

.

دریا موجاشو نوازش می کنه

آسمون ستاره هاش کل می کشن

.

همه دنیا بوی مشک ناب می گیره

آسمونیا نوای شاد می خونن

.

به پر قنداقش دخیل می بندن

دور گهواره و ان یکاد میخونن

.

یابن یاسین ، یابن طاها

ای اجابتِ تموم دعاها

.

گل نرگس ، گل نرگس

ای امید فاطمه

.

هوا ترانه خون شده

صدای نی لبک میاد

 

یه آرزو کن تو دلت

برات یه قاصدک میاد

.

آسمون دوباره آفتابی شده

مثلِ روز اولش آبی شده

.

جبرئیل عرش و چراغون می کنه

شب و تاریکی رو بیرون می کنه

.

همه ی فرشته ها خضاب می بندن

راهو روی هر چی اضطراب می بندن

.

به قدوم قدمای عشق دنیا رو

به قدم قدم دارن شراب می بندن

.

یابن یاسین ، یابن طاها

ای اجابتِ تموم دعاها

.

گل نرگس ، گل نرگس

ای امید فاطمه

 مطالب مرتبط