دل پر از ترانه بهشته

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

محمد حسین پویانفر

بیشتر

دل پر از ترانه بهشته

پر از نغمه ی عاشقانه 

زمین منتظر حضور 

کسی که صاحب الزمانه 

عطر نرگس اومد از راه 

دنیا میگه ما شاء الله 

اومده اونکه به داد منم میرسه 

گوشه ای از نگاش برای دنیا بسه 

ضربان من یابن الحسن 

جانان من یابن الحسن 

ای جان من یابن الحسن

ضربان من یابن الحسن 

جانان من یابن الحسن 

ای جان من یابن الحسن 

ای کسی که آخرین امیدی 

ببین زمین در انتظاره 

بیا تموم کن این خزون 

بیا که بودنت بهاره 

رفتی ما رو عاشق کردی 

آقا پس کی برمیگردی 
مطالب مرتبط