توی آسمونا آینه بندونه

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

محمد حسین پویانفر

بیشتر

تو آسمونا آینه بندونه تو دنیا ستاره بارونه

شکر خدا ما منتظرش هستیم بوی گل نرگس تو زندگیمونه

میگم که روش شبیه ماهه اونا که بودن زیر نورش

میگم که شب دیگه کوتاهه نمونده چیزی تا ظهورش

ای ماه آسمونم آقای مهربونم

تا پای جونم آقا منتظر تو میمونم

ای دار و ندار عاشقا برگرد

ای منتقم خون خدا برگرد

ای ماه آسمونم آقای مهربونم

تا پای جونم آقا منتظرت من میمونم

 مطالب مرتبط