اگر آن ماه نمونه، رخ خود را بنمونه

همه بت‌های جهان را، سر جاشون می‌نشونه

یگانه تمثال علی یا اباصالح

منتقم آل علی یا اباصالح

امید و آمال علی یا اباصالح

یابن الزهراء

دوای درد دل ما یابن الزهـــرا

حاصل دین انبیاء یابن الزهــرا

تو امید زهرایی، جانشین مولایی

تویی آن آیت سرمد، تویی آن وارث احمد

که بود روز ظهورت، فرج آل محمد

به نخل خلقت ثمری یا اباصالح

به ظلمت شب سحری یا اباصالح

منجی خیل بشری یا اباصالح

یابن الزهــــراء

چشم بشر به سوی تو یابن الزهــــراء

قبله‌ی قبله روی تو یابن الزهــــراء

دار و ندار همه، ای پسر فاطمـــه

 مطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش