هرکی میخواد روزیش از آسمون برسه

باید هیاهو کنه به جنون برسه 

شب شب یاره دیگه قراره آقامون برسه 

شب شب یاره دیگه قراره آقامون برسه 

دوباره کوچه هامون غرق نوره

تو هر محله ای جشن و سروره 

بساط نیمه شعبان که جوره 

خدا بخواد نزدیک ظهوره 

ای گل زهرا نشان العجل 

راحت روح و روان العجل 

نغمه پیر و جوان العجل 

با همگان هم زبان العجل

ذکر تو شیرین بیان العجل 

ای پدر مهربان العجل 

تاج سر شیعیان العجل 

منجی کل جهان العجل 

مهدی صاحب الزمان العجلمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش