دلتنگی یعنی حال من

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر


وقتی دلتنگم نمیشه برم


من آروم میشم با عکس حرم


قلبم محتاجه یه جرعه نفس


من باشم با تو همین منو بس


دلتنگی یعنی حال من دلتنگی شد وبال من


دلتنگی سخته واسه اون که هوایی میشه


بی تابی یعنی گریه ها بی تابی بغض تو صدا


بی تابی یعنی نوکرت کربلایی میشه


دلتنگی یعنی حال من دلتنگی شد وبال من


دلتنگی سخته واسه اون که هوایی میشه


بی تابی یعنی گریه ها بی تابی بغض تو صدا


بی تابی یعنی نوکرت کربلایی میشه


حرم حرم حرم من و اشک و آه


حرم حرم حرم من و خیمه گاه


حرم حرم حرم من و قتلگاه


وقتی دلتنگم نمیشه برم


من آروم میشم با عکس حرم


قلبم محتاجه یه جرعه نفس


من باشم با تو همین منو بس


دلتنگی یعنی حال من دلتنگی شد وبال من


دلتنگی سخته واسه اون که هوایی میشه


بی تابی یعنی گریه ها بی تابی بغض تو صدا


بی تابی یعنی نوکرت کربلایی میشه


حرم حرم حرم من و اشک و آه


حرم حرم حرم من و خیمه گاه


حرم حرم حرم من و قتلگاه

مطالب مرتبط