در هر نفس مبارزه فصل الخطاب ماست
فتح المبین روایتی از فتح باب ماست
اصلاح کار در گرو میل مردم است
این وعده ی خداست که حکم کتاب ماست
با رای خویش بانی خلق حماسه ایم
در جمعه ای که جلوه ای از انقلاب ماست
با تفرقه مقابله کردیم ؛ بی گمان
وحدت حریف دشمن حاضر جواب ماست
کوری چشم مزدبگیران کدخدا
مهدی آل فاطمه عالی جناب ماست
دلبسته ی سیاست کاخ سفید نه
دلداده ی امام زمان انتخاب ماست
جشن ظهور یار که رویای صادقه ست
چشم زمان به ساعت تاویل خواب ماستمطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش