فصل به فصل سال به سال
دنیا به اعتبارتون میچرخه
نسل به نسل دست به دست
بیرق انتظارتون میچرخه
تا اومدم به دنیا
اسم تورو شنیدم
من زیر سایه این
هیئتا قد کشیدم
خاطره بعضی شعرهای قدیمی
هر چقدم بگذره کهنه نمیشه
وقتی شما میزنید مهر قبولی
شعرها مثل خودتون نمونه میشه
اگر آن ماه نمونه ،رخ خود را به نمونه
همه بت های جهان را ، سر جاشون می نشونه
یگانه تمثال علی یا اباصالح
امید و آمال علی یا اباصالح
منتقم آل علی یا اباصالح

شب به شب ، صبح به صبح
هجر تو ما رو مبتلا کرد آقا
آن به آن دم به دم
هر نفسم میخونه برگرد آقا
دل خوشیم اینه عمری
جمعه ها چشم به راهتم
پر شده از ترانه دفتر خاطراتم
خاطره بعضی شعرای قدیمی
هر چقدرم بگذره تازگی داره
دل به دل ذاکرای دل سپرده
هر شب جشن میگرفتیم استخاره
استخاره کردم امشب تا بنوشم می دوباره
آیه های یوسف آمد در جواب استخاره
اگر آن ماه نمونه ،رخ خود را به نمونه
همه بت های جهان را ، سر جاشون می نشونه

دشت به دشت کوه به کوه
شهر به شهر کو به کو
دنبال رد پای تو میگردم
دشت به دشت کوه به کوه
شهر به شهر کو به کو
هر جا پی هوای تو میگردم
من که تو رو ندیدم عاشقتم به قرآن
منتظرت میمونم نیمه ماه شعبان
خاطره بعضی شعرای قدیمی
تا همیشه میاره حس توسل
بلبلای اهل بیت هنوز میخونن
عاشقونه برا تو رو منبر گل
فراز منبر گل بخوان یک خطبه بلبل
که امشب جلوه گر شد جمال مصلح کل
مهر احمدی مه محمدی عزیز فاطمه خوش آمدیمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش