عالم شده لبریز ز بوی گل نرگس


ای ماه بزن خنده به روی گل نرگس


جبریل زند بال به سوی گل نرگس


فردوس شده زائر کوی گل نرگس


ای منتظران شاخه نباتی بفرستید


نذر گل نرگس صلواتی بفرستید


در بزم سحر شمس به جای قمر امد


و ز غار حرا باز رسول دگر امد


طوبای امید نبوی را ثمر امد


ای منتظران منتظران منتظر امد


این یوسف زهراست شتابید حضورش


باشید همه منتظر روز ظهورش


دامان جهان باغ گل یاس شد امشب


صبحی که خبر داده اند اغاز شد امشب


با دست خداوند گره باز شد امشب


رازی که خدا گفته ابراز شد امشب


جان هدیه بیارید برای گل نرگس


ریزید گل و لاله به پای گل نرگس


در بزم خدا بوی خوش عود مبارک


بر بحر شرف گوهر مقصود مبارک


لطف و کرم حضرت معبود مبارک


دیدار رخ مهدی موعود مبارک


بشرا که امام شهدا عید گرفته


تبریک بگویید خدا عید گرفته


عید است ولی عید جهان بشریت


برگشته به تن روح و روان بشریت


جان داده خدا باز به جان بشریت


این بیت شده ورد زبان بشریت


ای مردم عالم ره توحید بگیرید


امشب شب مهدیست همه عید بگیرید


باشد همه جا از گل نرگس سخن امشب


نام خوش مهدی شده نقل دهن امشب


نرگس شده بر نرگس خود بوسه زن امشب


جای دو جهان است به دست حسن امشب


این یوسف زهراست که با شور و حلاوت


قران به سر دست پدر کرده تلاوت


این است که پیغامبرانند سپاهش


عیسی به دم احمدی اوست نگاهش


پیغمبر و زهرا و علی چشم به راهش


ایند همه مردم عالم به پناهش


از بس که جهان غرق شده در یم نورش


انگار خبر میرسد از صبح ظهورش


یا رب چه شود زان گل نرگس خبر اید


ان یار سفر کرده ما از سفر اید


شام سیه غیبت کبری به سر اید


امید همه منتظران منتظر اید


از مکه رسد مژده که هنگام سرور است


پایان فراق امده هنگام ظهور است


بر بیت خداوند دهد تکیه و یک دم


فریاد رسایش برسد بر همه عالم


لبیک بگویند شهیدان همه با هم


بر یاریش اید ز فلک عیسی مریم


از کعبه بود رو به سوی کرب و بلایش


بر شانه عباس علمدار لوایش
مطالب مرتبط

سرود | عاشقی اول رسوائیه
سرود | عاشقی اول رسوائیه

چهار شنبه, 21 فروردین 1398

پخش
به نام پسر حیدر کرار
به نام پسر حیدر کرار

شنبه, 06 اسفند 1401

پخش
حال من بستگی داره به عشق
حال من بستگی داره به عشق

چهار شنبه, 11 دی 1398

پخش
دعای ندبه
دعای ندبه

جمعه, 31 مرداد 1399

پخش